Publikácie

Naši zamestnanci sú univerzitnými profesormi, ktorý  majú nielen praktické skúsenosti, ale pri tom majú aj vysokú teoretickú uroveň vzdelávania. Na nasledujúcich stránkach nájdete výber vedeckých publikácií našich kolegov. Samozrejme budeme radi, ak sa s nami podelíte o Vaše názory o našom oznámenia!

Logisztikai Évkönyv 2023, Magyar Logisztikai Egyesület Budapest, 2023. pp. 57-65. ISSN 1218-3849, DOI 10.23717/LOGEVK.2023.5

 Vyhliadka

Acta Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering Vol. 2022. No. 3., University Politehnica Timişoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 2022. pp. 21-24. ISSN: 2067-3809

 Vyhliadka

 Kalpa Publications in Engineering Volume 3. (2020), Kalpa Publications 2020. pp. 49-56. ISSN 2515-1770

 Vyhliadka

Science and Technology Development Journal - Engineering and Technology Vol. 3 No. 3. (2020), Vietnam National University, Ho Chi Minh City pp. 129-135. ISSN: 2615-9872, DOI: doi.org/10.32508/stdjet.v3iSI3.743

 Vyhliadka

Logisztikai Évkönyv 2020, Magyar Logisztikai Egyesület Budapest, 2020. pp. 136-144. ISSN 1218-3849, DOI 10.23717/LOGEVK.2020.13

 Vyhliadka

Logisztikai Évkönyv 2021, Magyar Logisztikai Egyesület Budapest, 2021. pp. 98-106. ISSN 1218-3849, DOI 10.23717/LOGEVK.2021.10

 Vyhliadka

in Logisztikai Évkönyv 2019, Magyar Logisztikai Egyesület Budapest, 2019. pp. 131-141. ISSN 1218-3849

 Vyhliadka

in Flexibility in Resource Management (szerk: Sushil, Singh, T.P., & Kulkarni, A.J.) Springer Nature Singapore, 2018. pp. 57-69. ISBN 978-981-10-4887-6, DOI 10.1007/978-981-10-4888-3

 Vyhliadka

in Logisztikai Évkönyv 2018, Magyar Logisztikai Egyesület Budapest, 2018. pp. 226-234. ISSN 1218-3849

 Vyhliadka

in Global Value Chains, Flexibility and Sustainability (szerk: J. Connell, R. Agarwal, Sushil, S. Dhir.) Springer Nature Singapore, 2018. pp. 119-132. ISBN 978-981-10-8928-2, 10.1007/978-981-10-8929-9

 Vyhliadka

in GLOGIFT 18, 18th Global Conference on Flexible Systems Management, Lucknow, India, 18-20 December 2018, pp. 203-213, ISBN 978-93-83893-08-9

 Vyhliadka

[online]. World Academy of Science, Engineering and Technology. Vol:11, No:10, 2017, pp. 1649 – 1654. http://scholar.waset.org/1999.8/10008099

 Vyhliadka

in ICSCLM 2017, 19th International Conference on Supply Chain and Logistics Management, Osaka, Japan, 9-10 October 2017, pp. 686-690. 

 Vyhliadka

in Hálózatkutatás, hálózatok és (inter)diszciplínák, Inter Nonprofit Kft. – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2016. pp. 11-21. ISBN: 978-963-89240-4-9 

 Vyhliadka

 in Hálózatkutatás, hálózatok és (inter)diszciplínák, Inter Nonprofit Kft. – Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2016. pp. 22-28. ISBN: 978-963-89240-4-9

 Vyhliadka

Acta Technica Jaurinensis Vol. 9, No. 3. (2016), Győr, pp. 171-182. ISSN 1789-6932 (Print) ISSN 2064-5228 (Online)

 Vyhliadka

Advanced Logistics Systems - Theory and Practice Volume 10. No. 2. (2016), Miskolc University Press, Miskolc, 2017. pp. 19- 26. ISSN 1789-2198

 Vyhliadka

in GLOGIFT 16, 16th Global Conference on Flexible Systems Management, Sydney, Australia, 4-6 December 2016, pp. 1-14, ISBN 978-93-83893-03-4

 Vyhliadka

 in Logisztikai Évkönyv 2015, Magyar Logisztikai Egyesület Budapest, 2015. pp. 180-189. ISSN 1218-3849

 Vyhliadka

Annals of Faculty of Engineering of Hunedoara – International Journal of Engineering Vol. 13. No. 3. (2015), University Politehnica Timisoara, Faculty of Engineering Hunedoara, 2015. pp. 37-44. ISSN 1584-2673

 Vyhliadka

Kontaktujte nás

Revelator Slovensko sro.

Sídlo, kancelária: 929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 149/19
E-mail: info@revelator.sk