V organizácii systémov cestnej, železničnej a vodnej dopravy máme desiatky rokov odbornej praxe.

Bez ohľadu na to, či ide o vyvoj koncepcie dopravy, železničnej premávky alebo vyvoj systému osobnej dopravy, tím Revelator je pripravený pomôcť.

Naši partneri v cestnej nákladnej doprave sú našimi opakujúcimi sa klientmi, pokiaľ ide o zvýšenie efektívnosti alebo zníženie nákladov.

Sme hrdí na naše skúsenosti v oblasti železníc, na naše odborné znalosti v tejto oblasti a na naše poradenské schopnosti. Podporuje to naša viac ako desaťročná spolupráca s poprednými železničnými spoločnosťami v regióne - MÁV Group, ÖBB Group, DB Group.

Náš CEO je kvalifikovaný námorný kapitán, takže sme doma aj pri navrhovaní a vývoji vodných dopravných systémov: jeden z našich klientov je aj skupina Mahart.

Naša ponuka v oblasti dopravného a prepravného poradenstva zahŕňa:

  • Vytvorenie rozvojových stratégií
  • Inovácie v cestnej, železničnej a vodnej doprave
  • Rozvoj služieb kombinovanej dopravy (cestná - železničná, cestná -vodná)
  • Vývoj prepravných konceptov
  • Dizajn a inovatívny rozvoj multimodálnych logistických centier a kontajnerových terminálov
  • Zhodnotenie a rozvoj systémov osobnej dopravy (cestná, železničná)
  • Skrínig železničnej prevádzky, skúmanie rozvojových možností
  • Vývoj prístavnej technológie

LOADSafe

Certifikovaný nakladací a zabezpečovací systém pre cestnú dopravu určený na zabezpečenie prevencie nehôd, sankcií a ich dôsledkov v dôsledku nesprávneho zabezpečenia nákladu. Odporúča sa každému operátorovi logistiky, ktorý môže byť zodpovedný za nakládku tovaru na ceste a za prepravu tovaru po ceste.

Čo obsahuje systém LOADSafe?

LoadSafe je komplexný systém nakladania a zabezpečenia, ktorý pomocou vstavaných modulov zaisťuje prevenciu nehôd a predchádzaniu sankcií:

1. LOAD:Train’ modul

Vzdelávací modul, ktorý pokrýva všetky základné aspekty zabezpečenia nákladu, od právneho prostredia po základné fyzické znalosti až po praktické riešenia.

Školenie je doplnené učebnicou, ktorej štruktúra a obsah sú v súlade so vzdelávacím systémom požadovaným podľa smerníc VDI 2700, takže je vhodný na prípravu a skúšanie príslušných zamestnancov.

Po úspešnom preskúmaní vydávame osvedčenie v nemeckom jazyku, ktoré bolo schválené Nemeckou asociáciou inžinierov (VDI), čo dokazuje vedomosti a znalosti o zabezpečení nákladu.

2. LOAD:Manu’ Modul

Tento modul je sprievodcom nakládkou pre konkrétnu spoločnosť, ktorý sa používa na zabezpečenie toho, aby sa náklad konkrétneho tranzitného vozidla naložil v oblasti nákladu v súlade s príslušnými kapitolami SN EN 12195-1: 2010 a VDI2700.

Za týmto účelom sme vytvorili počítačový model, ktorý uľahčuje pochopenie fyzických a mechanických funkcií obsiahnutých v smernici VDI 2700, takže určenie nástrojov potrebných na zaznamenávanie produktov na uspokojenie potrieb spoločnosti nevyžaduje žiadne ďalšie zložité výpočty.

Manuál pre nakladanie založený na modeli zaisťuje, že technológia upevnenia závislá od hmotnosti nákladu je pracovníkmi vždy správne použitá.

3. LOAD:Cert’ Modul

Modul je nami vytvorený protokol, ktorý stavia na moduloch LOAD: Train a LOAD: Manu, aby sa zabezpečilo, že každý krok zabezpečenia nákladu je koordinovaný a zdokumentovaný spôsobom, ktorý neobmedzuje každodennú operatívnu prácu. Tento protokol je súčasťou sprievodných dokumentov čo je v súlade s prílohou „C“ normy SN EN 12195-1: 2010.

Kontaktujte nás

Revelator Slovensko sro.

Sídlo, kancelária: 929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 149/19
E-mail: info@revelator.sk