Poradenské aktivity spoločnosti Revelator nechceme limitovať iba na päť konkrétnych oblastí: vyššie uvedené činnosti len udávajú smer potencionálnej spolupráce s nami.

S viac ako 20-ročnou praxou v oblasti poradenstva vám pomôžeme vyriešiť nezvyčajné problémy a jedinečné potreby s vynikajúcim profesionálnym zázemím. Z povolania nám vyplýva vnútorná potreba uvažovať nad novými obzormi a rozširovať oblasti spolupráce s našimi klietmi. Sme presvedčení, že táto otvorenosť je nevyhnutná pre ďalší rozvoj.

Ak ste ešte nenašli oblasť, ktorá by vás a vašu spoločnosť zaujímala a potrebujete pomoc pri napredovaní, neváhajte nás kontaktovať! Naším cieľom je poskytnúť vám účinnú podporu, ktorá bude založená na úspešnej práci posledných dvadsiatich rokoch a vynikajúcich odborných znalostiach našich kolegov! Vašu dôveru v nás vždy považujeme za česť.

Kontaktujte nás

Revelator Slovensko sro.

Sídlo, kancelária: 929 01 Dunajská Streda, Cukrovarská 149/19
E-mail: info@revelator.sk